Dữ liệu sơ cấp

Estimated reading time: 3 minutes


Điều tra khảo sát:

 • Dùng bảng hỏi để thu thập dữ liệu theo mục tiêu NC.
 • Thường được sử dụng để thu thập dữ liệu diện rộng.

Các yếu tố chính của thiết kế điều tra

 • Mẫu khảo sát: phải xác định mẫu như thế nào đẻ đảm bảo độ tin cậy, phải có tiêu chuẩn. Phải hiểu bản chất vấn đề NC thì mới chọn mẫu thử.
 • Phiếu câu hỏi: có bị dài quá, mất thời gian, có cân dối hay không? Đối tượng là ai? Họ có hiểu hết câu hỏi không?
 • Phương pháp thu thập dữ liệu: online, đi thu thập trực tiếp, gửi email: ví dụ gửi mail cho các doanh nghiệp. Nếu làm sai phương pháp thì có thể làm mất tính cấp thiết của đè tài do thời gian thu thập quá lâu.
 • Phương pháp phân tích (dự kiến trước): phải nghĩ mình sẽ phân tích hồi quy hay nhân tố khám phá, thông tin mình cần là gì, cần những biến số, nhân tố nào,.. Khi mình hình dung được thì quá trình xây dựng bảng hỏi mới trở nên khả thi và dễ dàng thực hiện hơn.

Khi nào dùng khảo sát?

 • Những vấn đề mang tính tâm lí, xã hội
 • Những vấn đề có sự khác biêt giữa các thành viên trong đối tượng nghiên cứu
 • Thái độ, niềm tin
 • Hành vi

Nền móng để thiết kế phiếu khảo sát

 • Mục đích nghiên cứu/ Câu hỏi nghiên cứu.
 • Khung/ mô hình nghiên cứu.
 • Những thông tin cần tìm kiếm: theo giới tính , trình độ, thu nhập.
 • Đối tượng khảo sát: câu chữ trong bảng khảo sát dựa vào đối tượng.
 • Phương pháp kháo sát: chú ý độ hiệu quả khi thiết kế.

Quy trình thiết kế phiếu khảo sát

1. Xác định thông tin cần thu thập
2. Xác định phương pháp thu thấp
3. Xác định nội dung từng phần-câu hỏi nghiên cứu
4. Xác định hình thức ngôn từ từng phần
5. Sắp xếp câu hỏi theo từng phần cho phù hợp: logic, trả lời nhanh nhất
6. Quyết định hình thức phiếu câu hỏi
7. Khảo sát thử: xem người trả lời có feedback gì, có thể lấy ý kiến từ chuyên gia,...

Chú ý Thường thì phải sửa bảng hỏi rất nhiều lần, tốn nhiều công sức và có thể là tài chính. Tuy nhiên số liệu thu được sẽ sinh động hơn rất nhiều so với số liệu thứ cấp.

Xác định nội dung từng câu hỏi

 • Các câu hỏi phải đảm bảo cung câp thông tin cần thu thập.
 • Các câu hỏi không nhất thiết hỏi thẳng vào các vấn đề/thông tin cần thu thập.

Khi xây dựng câu hỏi cần lưu ý:

- Câu hỏi có mang lại dữ liệu có ý nghĩa không.
- Đối tượng khảo sát có thể trả lời 1 cách chính xác được không? Đối tượng cần hiểu rất rõ về câu hỏi.
- Đối tượng có muốn trả lời câu hỏi này không? Ví dụ: mọi người thường không muốn điền một con số thu nhập chính xác.

Phiếu câu hỏi

– Lời giới thiệu: mục đích nghiên cứu, yêu cầu, việc bảo mật, địa chỉ liên hệ…
– Các phần câu hỏi: bắt đầu những phần ít nhạy cảm và dễ trả lời nhất. Có thể chen các câu hỏi mở ở giữa.

Chú ý

Phiếu câu hỏi phải cho người trả lời có cảm giác an toàn khi trả lời.

primary data, sơ cấp