Kiểm định tham số

Công cụ mạnh vì xử lý các dữ liệu dạng scale (interval, ratio). Thực hiện kiểm định này đòi hỏi một số giả định:

  1. Các quan sát phải độc lập với nhau,
  2. Các quan sát phải được rút ra từ các tổng thể có phân phối chuẩn,
  3. Các tổng thể nên có phương sai đồng nhất,
  4. Thang đo phải ở dạng scale để các tính toán có thể thực hiện được.

Ưu điểm của kiểm định tham số là đơn giản, dễ thực hiện, độ tin cậy cao. Tuy nhiên, nó đòi hỏi khắt khe về sự “chuẩn hóa” của dữ liệu. Do vậy, chi phí thu thập (thực hiện) cao và đôi khi khó thực hiện trong thực tế.

Ví dụ:
Chúng ta muốn so sánh lương khởi điểm của sinh viên tốt nghiệp ở ngành kinh tế và điện tử. Thu nhập dữ liệu từ 200 doanh nghiệp trên địa bàn TpHCM, chúng ta kiểm định giả thuyết là lương khởi điểm của sinh viên tốt nghiệp ở 2 ngành này là như nhau.

Info

Mỗi kiểm định tham số đều có tương ứng một kiểm định phi tham số thay thế.

parametric tests